Nostokonepalvelu JK Oy ja Koukku-Koponen Oy toiminnot yhdistettiin liiketoimintakaupalla 1.8.2014 alkaen

Nostokonepalvelu JK Oy ja Koukku-Koponen Oy toiminnot yhdistettiin liiketoimintakaupalla 1.8.2014 alkaen

Nostokonepalvelu JK Oy ja Koukku-Koponen Oy yhtiöiden liiketoiminnot yhdistettiin liiketoimintakaupalla 1.8.2014 alkaen.

Yhtiöt ovat jo olleet pääosin samassa omistuksessa ja operatiiviset toiminnot on hoidettu yhteisesti. Liiketoimintakaupalla vahvistetaan vallitseva tilanne myös juridisesti ja vähennetään päällekkäisiä toimintoja ja niiden aiheuttamaa turhaa byrokratiaa. Haluamme vähentää byrokratiaa myös asiakkaillemme 1.7 voimaan astuneen rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden velvoitteiden takia.

Uskomme, että yhdistämisellä pystymme selkeyttämään ja tehostamaan toimintaamme ja käyttämään päällekkäisyyksistä vapautuvat resurssit asiakkaidemme entistä parempaan palvelemiseen. Haluamme jatkossakin olla kaikilla mittareilla mitaten alueen johtava nostopalveluyritys ja haluamme että se näkyy myös yhteisille asiakkaillemme. Tavoitteenamme on yhdistää toiminnot kummankin yhtiön vahvaa yrityskulttuuria ja asiakkaille näkyviä hyviä ominaisuuksia korostaen.

Liiketoimintakaupassa Koukku-Koponen Oy:n henkilökunta, kalusto ja olemassa oleva sopimuskanta siirtyvät Nostokonepalvelu JK Oy:lle. Koko henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä. Henkilökunta on tähänkin asti toiminut yhdessä, joten virallisella yhdistämisellä ei ole operatiiviseen toimintaan vaikutusta. Asiakaslaskutus ja palkanmaksu tapahtuvat 1.8 alkaen kokonaan Nostokonepalvelu JK Oy:n nimellä ja y-tunnuksella.

Liiketoimintakaupan yhteydessä tähän asti Nostokonepalvelu JK Oy: Kuopion aluejohtajana toiminut Riina Korhonen on valittu yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi. Jyväskylän aluejohtajana jatkaa Jyrki Tiainen. Elementtiasennuksista vastaavat Jorma Korhonen ja Mikko Kanerva. Kuopion ja Varkauden alueen ajojärjestelyä hoitamaan on 4.8 alkaen palkattu Mikko Salolahti.

Juha Koponen ja Kari Paarnio jatkavat konsulttipohjalta yhtiön myynti- ja projektitehtävissä. Heikki Korhonen jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Riina Korhonen, puh. 0400 - 583 114 ja hallituksen puheenjohtaja Kalervo Nieminen 0400- 221 450.