Puun jalostus

Puunjalostusteollisuuden laitteiston lisäksi metsäteollisuuden raakapuun käytön ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä nykyisestä noin 60 miljoonasta kuutiosta noin 65–70 miljoonaan kuutioon, ja puun käyttökohteet ovat yhä monipuolisempia. Puuta korjataan ja kuljetetaan kattavasti koko maan alueella, joten toimiva kuljetus ja logistiikka on puuhuollon perusedellytys.