Lähtökysely

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄ PALAUTEKYSELY

Arvioi alla olevalla asteikolla 1-5 seuraavat työtäsi ja työyhteisöäsi kuvaavat väittämät. Kyselyn lopussa on tilaa vapaamuotoiselle kommenteille ja ehdotuksille. Voit vastata joko nimellä tai nimettömänä. Vastaa vain yhden kerran. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Vastausarvot
1= täysin eri mieltä 
2= osittain eri mieltä
3= en ota kantaa
4= osittain samaa mieltä
5= täysin samaa mieltä

 
1 Start 2 Complete
TYÖTYYTYVÄISYYS
TYÖSKENTELY TYÖNSUORITUSPAIKOISSA
PEREHDYTYS
ESIMIESTYÖ