Asiakaspalaute

Asiakaspalaute / Customer feedback

Nostokonepalvelu–ryhmän visiona on olla toiminnallisesti mitaten toiminta-alueensa johtava nostopalvelualan yritys, toimien alan edelläkävijänä ja vahvana vaikuttajana. Haluamme toimia tunnustettuna edelläkävijänä alalla erityisen tärkeissä turvallisuus– ja ympäristöasioissa.

Tähän tavoitteeseen päästäksemme pyrimme toimimaan markkinoilla helposti lähestyttävänä ja toimintavarmana ja reagoimaan nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Kerro meille miten onnistumme näissä tavoitteissa ja miten voisimme parantaa toimintaamme. Jotta voimme mitata toimintamme laatua ja sen kehitystä, pyydämme arvioita seuraavista meille tärkeistä osa-alueista lineaarisella asteikolla 1-5; missä 1 = heikko, 2=keskivertoa huonompi, 3=keskiverto, 4=keskivertoa parempi ja 5 = erinomainen.

*********

Nostokonepalvelu Group’s vision is to be a leading crane service company in it’s operating area, measured with operative function. Nostokonepalvelu  wants to act as a forerunner in safety and environmental issues which are specially important in our business area. To achieve these goals, we aim to be approachable, functionally reliable and ready to respond quickly to our customer’s needs.

Please, let us know how we succeed to approach these goals and how we could improve our operations. To be able to measure our operative quality and it’s development, we kindly ask You to estimate our success in following functions with linear scale from 1 to 5, where 1 = week, 2=weeker than average, 3=average, 4=better than average  and 5 = excellent.

 

Minkä toimipisteemme palveluja olet käyttänyt? / Which unit's services have You used?
Saatko koneen tai palvelun helposti silloin kuin haluat? / Are the equipment or/and services easily available when needed?
Saatko meiltä sitä mitä olet tilannut / silloin kun sovittu? / Did You get what ordered, at the time ordered from us?
Valmiutemme reagoida muutoksiin? / Our ability to react to changes?
Arvosanamme työturvallisuusasioista? / Your grade for us in safety issues?
Siisteys, tyhjäkäynti, ympäristöasioiden huomioiminen työmaalla? / Cleanliness, idle driving, taking care of environmental issues at site?
Miten helppoa ja mukavaa meihin on ottaa yhteyttä? Miten huomioimme asiakkaan tarpeet? / How easy and convenient it is to contact our sales? How do we respect our customer's needs?
Arvosana henkilökuntamme käytöksestä työmaalla? / How would You grade our personnel at site?